A köztársasági elnök és a törvények

Miután a király (helyébe lépő köztársasági elnök) megsértése bűncselekmény törvényi tényállását az országgyűlés még nem emelte vissza a magyar büntetőjogba, fel lehet tenni nyilvánosan a kérdést, irányadóak-e a legfőbb közjogi méltóságra azok a szövegek, amelyek törvény megnevezéssel ellátva, aláírásával ékesítve megjelennek az ország legelkötelezettebb kormányzati lapjában, a Magyar Közlönyben?
(more…)

2019.07.04.

A hetedik módosítás

Magyarországnak nincs Alkotmánya, ezért nincs alaptörvénye. Alkotmány hiányában az Alkotmánybíróság alkotmányvédelmi hatásköre mára elolvadt. Alkotmány hiányában a társadalom teljesen kiszolgáltatottá vált a hatalomnak.

(more…)

2018.08.11.

A befőtt és a spájz

Nincs fontosabb az emberi méltóságnál. Emberi méltóság? Mit is jelent ez a szó? Nehéz megmagyarázni, pedig a lelke mélyén, tudat alatt érezheti, sejtheti mindenki e szónak a lényegét. Érzi, sejti, aki szeret gondolkodni, akinek van önálló véleménye, önbecsülése, vannak kérdései és keresi rá a válaszokat. Érzi, sejti, aki saját sorsának kovácsa akar lenni. Érzi, sejti? De mit? Talán azt, hogy ember.
(more…)

2016.01.05.

Merre tovább, melyik úton?

Az új szlogen: nem lehet visszatérni 2010-hez. Nem lehet, mondja az ellenzék, csak azt nem mondja meg, hogy merre van az az út, amelyre a vezetésével rá lehetne lépni. Előre, hátra, jobbra vagy balra?

(more…)

2015.12.14.

Nincs visszaút

Konszolidált viszonyok között a parlamenti választások tétje az, hogy melyik politikai erő kap felhatalmazást arra, hogy négy évig vezesse az adott országot. Az ország vezetése alatt azt kell érteni, hogy a nyertes párt olyan helyzetbe kerül, amely lehetővé teszi számára akaratának végigvitelét az ország vezetését ellátó szervezeten keresztül.
(more…)

2015.12.04.

Jogon innen, jogon túl

A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülése alapvető érdeke mindenkinek. Még azoknak is, akik sosem gondolkodtak el azon, mi az a jogrend, mit jelent az a szó, hogy beadvány, miért, milyen alapon dönthet valaki az ügyében? Mégis sokan, egyre többen vannak azok, akik egyszerűen elfogadják, sorsuk a hatalmasságoktól, a „nagyemberektől” függ. Természetes állapottá válik az alázattal, levett süveggel, lehajtott fővel sorsára várakozó „kisember”. Újra eljött a Döbrögik kora.

(more…)

2015.11.03.

Simicska jogállama

Simicska Lajos szerint nincs baj, hazánk még jogállam. Mondta ezt, azt követően, hogy a bíróság megsemmisítette a Közgépet a közbeszerzési eljárásokról kitiltó határozatot. Simicskának tudnia kellene, hogy nem mond igazat. Ha nem tudná, akkor tudja meg most, súlyosan téved. Tudnia kell ugyanis, hogy cége sikerei a közbeszerzési eljárásokban – ameddig benne volt a pikszisben, enyhén szólva is – sok vitára adtak okot. Jelen ügyben mindössze arról van szó, hogy a hatalomnak nem volt fontos külön törvényben megkötni az ügyében eljáró bíróság kezét. A hatalom lehetett nagyvonalú vele szemben, hiszen tisztában volt azzal, hogy cége nem lesz nyertese egyetlen közbeszerzésnek sem, amíg ők osztogatják a közpénzeket.

(more…)

2015.09.30.

A magas polc

Az ember azt gondolná, a hivatal méltóságot, tartást ad. Minél magasabb a polc, annál egyenesebb derékkal lehet ülni rajta. Minél nagyobb sarzsit visel valaki, annál nagyobb bátorságot, öntudatot merít belőle. Nálunk ez is másképpen alakult. Nálunk az is, akinek az egekben kellene trónolnia, visszabukik a felhők alá, hogy megcsókolja azt a kezet, amelyik támasztékul szolgált a felkapaszkodásához.
(more…)

2015.03.18.

A nem fogyasztható saláta

Az év végi törvénygyártás a legnagyobb próbatétele azoknak az ágazatoknak, amelyek a nem termelő ágazatba tartozván, élősködnek a költségvetés emlőjén.

(more…)

2015.01.26.

Az üzlet, az üzlet

Nincs értelme azon merengeni, hogy az Alkotmánybíróság – abban az időszakában, amikor még betöltötte rendeltetését -, több alkalommal is kimondta, a minisztériumok által kiadott minden olyan jogértelmezés, amelyikből nem derül ki, hogy az abban foglaltak nem kötelezőek, sértik a jogbiztonságot, ezért alkotmányellenesek. Nagyot fordult azóta a világ.

(more…)

2015.01.19.

designed by János Szüdi Harcolj a spam ellen! Katt ide!