Gyakran előforduló rövidítések jegyzéke

Alk.: a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 1949. évi XX. törvény.
Advt.: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Csjt.: a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény
Gyvt: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Kjtvhr.: a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
Kt.: közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Nek.tv.: nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. LXXXVII. törvény
Nevmür.: nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Ötv.: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény
Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
Szt.: a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

2008.12.21.

Nincs hozzászólás

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

designed by János Szüdi Harcolj a spam ellen! Katt ide!