A hetedik módosítás

Magyarországnak nincs Alkotmánya, ezért nincs alaptörvénye. Alkotmány hiányában az Alkotmánybíróság alkotmányvédelmi hatásköre mára elolvadt. Alkotmány hiányában a társadalom teljesen kiszolgáltatottá vált a hatalomnak.

(more…)

2018.08.11.

Az óvodapedagógus és a gyermek

Mielőtt bárki hátradőlne, s elégedetten dörzsölgetni kezdené a kezét a hír hallatán: az ügyészség szerint össze lehet kötözni a gyermek kezét, be lehet ragasztani a száját az óvodában, mivel a kötözködő pedagógus nem követett el súlyos kötelezettségszegést. Érdemes elgondolkoznia azon, vajon mit is jelez az, ha a különböző, Magyarország által is aláírt és kihirdetett nemzetközi szerződésben és a jogrendszer alapjait meghatározó alaptörvényben foglaltak megszegése nem jár következményekkel.
(more…)

2016.02.04.

Nincs visszaút

Konszolidált viszonyok között a parlamenti választások tétje az, hogy melyik politikai erő kap felhatalmazást arra, hogy négy évig vezesse az adott országot. Az ország vezetése alatt azt kell érteni, hogy a nyertes párt olyan helyzetbe kerül, amely lehetővé teszi számára akaratának végigvitelét az ország vezetését ellátó szervezeten keresztül.
(more…)

2015.12.04.

A kétharmad visszája

Nem biztos, hogy közismert az a tény, miszerint Magyarországnak akkor volt történelme során első ízben Alkotmány elnevezéssel elfogadott törvénye, amikor éppen felszámolták az alkotmányosságot.
(more…)

Címkék:

2014.06.21.

Az erő velünk van

Az erő velünk van, hirdetik a kormánypártok. Mert mi másról szólna az a parlamenti beadvány, amely Magyarország alaptörvényének negyedik módosítása címen, egyéni képviselői módosító indítvány formájában került benyújtásra az Országgyűlés részére. Furcsa egyéni módosító indítványról van szó. Sajátossága, hogy mind a két kormánypárti frakció valamennyi tagja – a kormány tagjai is – aláírták, tanúsítva ezáltal azt is, hogy elkötelezett hívei a pártállamnak.
(more…)

2013.03.07.

Bábok legyünk vagy szabadok?

Olyan országban élük, amelynek Országgyűlése megtagadta az ország múltját, szétrombolja a jövőjét, ellehetetleníti a jelenét. Olyan országban élünk, amelyben a legfontosabb dolog veszett el, a közbizalom. Az a biztonság, az a tudat, hogy az, aki betartja a játékszabályokat, jogszerűen viselkedik, cselekszik, biztos lehet abban, hogy meg lesz az eredménye.
(more…)

2012.12.16.

Semmis törvények uralma alatt

A köztársasági elnök megválasztásával minden a helyére kerül ahhoz, hogy egy új összetételű kormánynak semmilyen mozgástere ne legyen. Ez még abban az esetben is igaz, ha nem változik meg az alaptörvény és nem vezetik be az elnöki kormányzást. A köztársasági elnök volt ugyanis az egyetlen megbízatás, amely kilógott a sorból, annak következtében, hogy nem nyúlt át a következő kormányzati ciklus teljes időszakán. Miután az új elnökhöz új időszámítás kapcsolódik, nincs már olyan hatalom, hatalmi ág, amelyre egy nem FIDESZ uralta kormány számíthatna. Ennek a helyzetnek a jogi alapját úgy teremtették meg, hogy az Országgyűlés megszegte az Alkotmánynak az alkotmányozásra vonatkozó minden rendelkezését.
(more…)

2012.04.27.

A semmiségi törvény

Az alaptörvény legfontosabb rendelkezése a nemzeti hitvallásban található: „Alaptörvényünk, jogrendünk alapja: szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között.” Ennek a szerződésnek azonban van egy nagy hibája, hogy nem jött létre, mivel csak az egyik fél, a hatalom képviselői írták alá.

(more…)

2012.02.04.

Háború és béke

A kormány harcban áll. A háború fő célja a hatalom minél hosszabb időkre szóló megszerzése. Ezért ellenség mindenki, aki erre bármilyen módon, és bármilyen okból veszélyt jelent, vagy veszély jelenthet. A hadüzenetet alaptörvény formájában jelent meg.

(more…)

2011.08.06.

A monopólium légvára

Nem csak azoknak a közösségeknek – önkormányzatok, közalapítványok, független testületek – kell pusztulniuk, amelyek mást gondolhatnak, másképpen dönthetnek, más véleményt fogalmazhatnak meg, mint amely a hatalomnak kedves. Pusztulnia kell minden olyan lehetőségnek is, amely a hivatalostól eltérő értékeket közvetíthet, amely rá- és felébresztheti az embereket arra, nem szükségszerű, hogy valaki már itt a földön, még az életükben mérlegre tegye sorsukat, mindent eldöntsön helyettük, megmondja, mit, mikor, hogyan kell cselekedniük.

(more…)

2011.04.07.

designed by János Szüdi Harcolj a spam ellen! Katt ide!