A kegyelemdöfés

A jogszabály a társadalom működtetésének, irányításának legfontosabb eszköze. A jogszabály testesíti meg azt a politikai akaratot, amelyet a választásokon győztes párt képvisel. A politikai szándék, akarat a jogszabály által válik állami szándékká, állami akarattá. Az állami szándék, állami akarat mögött áll az az államgépezet, az az erőszakszervezet, amely képes a jogszabályban foglaltak végrehajtását kikényszeríteni.
(more…)

2014.09.12.

Jó Állam, nem jogállam

A közelmúlt két eseménye a napnál is világosabban jelzi, hogy mi a különbség a Jó Állam és a jogállam között. A Jó Állam hazánkban épül.

(more…)

2014.08.25.

Törvények és ukázok

Az önkényuralom legbiztosabb jele, amikor a törvényeket felváltják az ukázok. Törvények alatt azokat a jogszabályokat kell érteni, amelyeket egy ország legfőbb választott képviseleti szerve, az Országgyűlés, meghatározott szigorú eljárás szerint megalkot.
(more…)

2013.07.23.

A pöffeszkedő bürokraták

Egy demokratikusan működő országban nem fordulhatott volna elő, hogy egy államtitkár levélben utasítsa az iskolaigazgatókat arra, hogy mikor, mit énekeltessenek el a tanulókkal. Ráadásul egy olyan államtitkár, akinek egyébként semmi köze nincsen ahhoz, hogy mi folyik az oktatásban.
(more…)

Címkék: , ,

2013.06.14.

Kegyelemkenyéren

2013. április 18-án a Magyar Országgyűlés felhatalmazta a fővárosi és megyei kormányhivatal keretei között működő járási munkaügyi kirendeltséget arra, hogy úgynevezett hivatalból lefolytatott közigazgatási eljárás keretében kizárja a közfoglalkoztatásból azt az álláskeresőt, akivel szemben tanköteles gyermekének mulasztása miatt szabálysértési eljárás van folyamatban. A szeptember 1-jén hatályba lépő rendelkezések jól példázzák ennek a hatalomnak a hozzáállását a szegényekhez: „akinek nincs semmije, az annyit is ér…”. [2013. évi XLI. tv. 7. §]
(more…)

2013.05.22.

Csak ami nemzeti

A nemzeti köznevelésről szóló 2011 decemberében megjelent törvényhez benyújtott újabb, kilencedik módosító indítvány igazolja, hogy a törvény előkészítése hasonlóan körültekintő volt, mint ahogy az Osztrák-Magyar Monarchia annak idején fejest ugrott az első világháborúba. Ferenc József kijelentése a hadüzenet előtt miszerint mindent megfontolt, mindent meggondolt épp olyan valósnak bizonyult, mint azok a kormányzati nyilatkozatok, amelyek – a háttértanulmányok és háttérszámítások nélkül benyújtott – törvény végrehajthatóságával összefüggésben elhangzottak a Parlamentben, amikor keresztülverték az ország legnagyobb ellátórendszerét sebtiben, totálisan átalakító törvényt.
(more…)

2013.04.18.

Inkább a bajusz hiányzott volna!

Az, aki az alaptörvény jogállamiságra és hatalommegosztásra vonatkozó rendelkezéseit olvassa, nem véletlenül jut arra a következtetésre, hogy hazánkban minden rendben van. “Magyarország független, demokratikus jogállam.
(more…)

2013.04.10.

Jogállam – államjog

Az 1989-es kerekasztal tagjai és az Akkori alkotmány megalkotói bűnös naivitásról és a történelmi tapasztalatok nem kellő ismeretéről tettek tanúságot, akkor, amikor a harmadik Magyar Köztársaság sorsát a véletlenre bízták.
(more…)

Címkék:

2013.03.27.

Audienciára várva

A hírcsatornák mind gyakrabban mutatják a hivatali ajtókon be- és kilépőket, amint audienciára, alárásra járulnak a miniszter színe elé. Nem tesznek ők sem többet, sem kevesebbet annál, mint sem futnak jogaik után, amelyek attól függően realizálódnak, hogy a hatalom a maga szempontjából hasznosnak ítéli-e meg a beterjesztett kérelem teljesítését vagy sem. Mert a hatalom nem kérdez, nem egyeztet. A hatalom dönt. A hatalom a lehető legszorosabbra húzza a gyeplőt minden esetben, aztán vár, és úgy tesz, mintha engedne. Pedig csupán annyit történik, hogy a túlfeszített húrt eredeti szándékának megfelelően egy kissé meglazítja. Ezzel a megoldással éreztetni tudja mindenkivel, hogy semmihez nincs joga senkinek. Minden, mindenki a hatalomtól, ha egészen pontosak akarunk lenni, egyetlen személytől, az ország Megmentőjétől függ.
(more…)

2013.01.27.

Rekviem az önkormányzatokért

A recept egyszerű. El kell vinni az ügyeket minél messzebbre azoktól, akikre vonatkozik, hogy ne tudhassák, ki milyen alapon hozott döntést, hogy eszükbe se jusson megkérdezni, miért az a megoldás született, amelyet közöltek velük, hogy szóba se kerüljön, lehet másképp is csinálni a dolgokat.
(more…)

2013.01.21.

designed by János Szüdi Harcolj a spam ellen! Katt ide!