Költőkre várva

Hillary Clinton életútja jól jelzi, mi a különbség hazánk és az Egyesült Államok között esélyek, lehetőségek, emberi méltóság tisztelete terén. Életútja igazolja, az anyai feladatok, a házastársi feladatok, az együttélés azzal a férfival, aki nyolc évig volt a világ első számú államának első számú embere, nem lehet akadálya a karriernek. Csak jó helyre kell születni?
(more…)

2015.05.31.

A pedagógusok kérték?!

 A közoktatás rendszerének új kormányzati filozófiája egyre világosabban bontakozik ki, a hatalomba emeltek által – az országban itt-ott, legutóbb a Pázmány Péter Tudományegyetemen 2010. okt. 27-én – előadottakból. A mondandó lényege abban foglalható össze, hogy mindenki, beleértve az Európai Uniót is téves úton jár, csak a jóisten által hivatalába emelt vezető tudja az igazat.

(more…)

2010.11.20.

Az egyenlő bánásmódról

Az esélyegyenlőségről röviden

Az egyenlő bánásmód követelményeinek érvényesülése több annál, mintsem hogy az érintettek tartózkodjanak az egyenlő bánásmód követelményeinek a megsértésétől. A jogsértéstől való “tartózkodás mellett” elő kell mozdítani az esélyegyenlőség megvalósulását is. Az egyenlő bánásmód követelménye és az esélyegyenlőség előmozdítása akkor valósulhat meg, ha a közoktatás terén általánossá válik az a gyakorlat, az a törekvés, az a szemlélet, hogy minden gyermeknek, minden tanulónak vele született joga van az emberi méltósághoz, és a közoktatás feladataiban közreműködők alapvető feladata annak előmozdítása, hogy a közoktatás intézményrendszere által ellátott gyermek, tanuló hozzájusson minden olyan szolgáltatáshoz, amely ahhoz szükséges, hogy személyisége szabadon kibontakozhasson. (more…)

2008.11.04.

designed by János Szüdi Harcolj a spam ellen! Katt ide!