Értelmezni vagy félreértelmezni?

A jogszabályok értelmezése nem egyszerű dolog. Ahhoz, hogy alkalmazni lehessen a jogszabályt, nélkülözhetetlen szövegének megértése. Ezért alkotmányos követelmény, hogy a jogszabályt a magyar nyelv szabályainak megfelelően, világosan, közérthetően és ellentmondásmentesen fogalmazzák meg. A jogszabályt annak kell értelmeznie, megértenie, akire kötelezettséget állapít meg, illetve akinek valamely jogot biztosít. Régi szabály, hogy a jog nem tudása nem mentesít a következmények alól. A jogszabály szövegét, a fogalmait úgy kell érteni, ahogy az egyes szavakat, fogalmakat a mindennapi életben érteni kell. Amennyiben a jogszabály szövege, egyes kifejezései sajátos értelmezést igényelnek, azt magának a jogszabálynak kell elvégeznie. Ezért tartalmaznak a jogszabályok úgynevezett értelmező rendelkezéseket. Erre a kis eszmefuttatásra azért van szükség, hogy meg lehessen érteni, miért ellentétes a jogállami követelményekkel a T/5955. irományszámon 2015. augusztus 28-án, hét Fideszes és egy KDNP-s képviselő által benyújtott törvényjavaslat.

(more…)

2015.09.10.

Drótozni csak pontosan, szépen…

Ül az ember a televízió előtt. Hallgatja a híreket. Próbálja megérteni a világ dolgait. Mi, hol, miért történik itthon, s hazánkon kívül? Ezernyi kérdés, amelyekre választ kell, kellene találnia a gondolkodó és érdeklődő nézőnek.

(more…)

2015.07.03.

designed by János Szüdi Harcolj a spam ellen! Katt ide!