Micsoda különbség

Magyarország Alaptörvénye „SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG” címet viselő részébe számos olyan alkotmányos jog beépült, amely megtalálható a Magyar Köztársaság Alkotmányában is. Az alkotmányos jogok régi és új szövege azonban szinte soha nem egyezik. Ezek az eltérések nem stilisztikai különbségek, hanem nagyon is tudatosak és nagyon is lényegesek.

Az Alkotmány 70/G. § a következők szerint rendelkezik: „A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát.”

Az Alaptörvény X. cikkeje e kérdéskörről a következő szöveget tartalmazza: „Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá – a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében – a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát.”

Mint látható 2012. január 1-jétól a Magyar Köztársaság helyébe lépő Magyarország nem, hogy nem tartja tiszteletben, nem hogy nem támogatja a tanítás szabadságát, hanem éppen ellenkezőleg keretek közé szorítja. A közoktatás rendszere újraszabályozásának éppen ez a lényege: az iskolában azt kell, azt lehet, azt szabad tanítani, oly módon, olyan felfogásban, abból a tankönyvből, akkor és annyi időben, amit az állam előír.

A pedagógusok megkapták az első ízelítőt, miképpen változik az 1985 óta biztosított szakmai önállóságuk. Igaz nem hatályos még az Alaptörvény, és hatályos még a közoktatásról szóló törvény, de az oktatási államtitkárság már kiadta a trianoni emléknap megszervezéséhez készített több mint százharminc oldalas sillabuszát. Ebben részletesen leírják mit, hogyan, milyen módon kell teljesíteni, holott ma még az iskolai szakmai önállóság része az emléknapok megszervezése, tartalommal való kitöltése. Bár jelen pillanatban a leirat még nem kötelező, de mivel az iskolaigazgatók és a pedagógusok a közeljövőben feltehetően állami alkalmazottá válnak, a közzétett iránymutatás mellőzése kétséget kizáróan bátorságot igényel. Attól a perctől kezdve pedig, amikor az állami szakfelügyelet arra kiképzett ellenőrei róják majd az iskolák folyosóit, látogatják a tanítási órákat, az állami akarat figyelmen kívül hagyása egyenlő lesz az azonnali állásvesztéssel.

A Forradalmi Nemzeti Együttműködés Kormánya a három „T-ből” csak a tiltást ismeri mindenre, ami nem egyezik a felfogásával.

 

2011.06.06.

1 hozzászólás »

  1. Bizony, ez várható!
    Kérdés, ami egyben válasz is: Hány ballagási ünnepélyen /tanévzárón/ hangzott el már most is a „négy hanggal lejjebb vitt” Himnusz?

    Nagy Lászlóné
    2011.06.12. @ 20:42

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

designed by János Szüdi Harcolj a spam ellen! Katt ide!