Mese a Jó Államról és a jogállamról

A hatalom döntött. Fel kell építeni a Jó Államot. A hatalom intézkedett és a Parlament elkezdte lerakni az alapokat. Már kormánybiztosa is van a feladatnak. A Jó Állam kialakítása érdekében született meg 2011. november 21-én a megyei önkormányzati intézmények ingyenes államosításáról rendelkező törvény. Bár ez a törvény ellentétes a „nyuszi tojta” Alaptörvénnyel, mivel az tiltja a tulajdon ingyenes kisajátítását: „Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet [XIV. cikk], a köztársasági elnök ebben az esetben mégis bátran gyakorolhatta az aláíráshoz való jogát. Nem csak azért, mert feltehetően szakértői emlékeztették arra, hogy az Alaptörvény csak 2012. január 1-jétől hatályos, hanem főleg azért, mert a Parlament 2011. november 14-én, következő napi hatályba léptetéssel kicserélte a „sztálinista 1949-es” Alkotmánynak azt az idejét múlt rendelkezését, amely szerint az „állam tiszteletben tartja az önkormányzatok tulajdonát”. Helyébe a kor [vagy kór, lehet választani] szellemének megfelelően a következő mondatot tette: „Helyi önkormányzati tulajdonnak az állam vagy helyi önkormányzat részére történő ingyenes átadásáról törvény rendelkezhet.”

(more…)

2011.12.12.

Kistérségi feladatszervezés a közoktatásban

Az önkormányzati feladatellátás többcélú kistérségi társulás keretei közötti megszervezésének lehetősége nem tekinthető csupán gazdaságossági, hatékonysági tényezőnek. Sőt a közoktatásról szóló törvény alapelveiből kiindulva a közoktatás-szolgáltatás megszervezésénél a legfontosabb szempontnak nem a hatékonyság kérdését kell tekinteni. A közoktatás-szolgáltatás rendszere akkor tudja betölteni céljait, ha feladatait szakszerűen, hatékonyan és törvényesen látja el oly módon, hogy érvényre jusson a gyermek mindenek felett álló érdeke. (more…)

2008.11.23.

designed by János Szüdi Harcolj a spam ellen! Katt ide!