A nyugdíjasok tovább (nem) foglalkoztatása

December hónapban négy intézkedés született a nyugdíjasok, nyugdíjra jogosulttá válók közszférában történő foglalkoztatásával kapcsolatosan: a nyugdíjfolyósítás szüneteltetéséről, a továbbfoglalkoztatás megszüntetéséről, a megüresedett álláshelyek zárolásáról, valamint az érintettek alkalmazásának tilalmáról.

Az országgyűlés 2012. december 17-én fogadta el a 2012. évi CCVIII. törvényt, amely 2012. december 22-én jelent meg a Magyar Közlönyben, és a következő napon hatályba is lépett. Ezzel a törvénnyel az Országgyűlés 2013. január 1-jétől megtiltotta az öregségi nyugdíj folyósítását azok részére, akik közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban állnak. A törvény átmenetei rendelkezése szerint azonban azok, akik már 2013. január 1-jén a felsorolt jogviszonyban álltak és öregségi nyugdíjat is kaptak, január-június hónapokban illetményük mellett felvehetik nyugdíjukat is. Kötelesek azonban 2013. április 30-áig bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek jogviszonyuk fennállását. A nyugdíjfolyósító szerv pedig 2013. július 1-jétől szünetelteti fogja az öregségi nyugdíj folyósítását azok részére, akinek a jogviszonya továbbra is fennáll. Ezeket a rendelkezéseket akkor is alkalmazni kell, ha az érintett nem öregségi nyugdíjat, hanem korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot kap. Nem kell alkalmazni ezeket a korlátozó rendelkezéseket viszont, ha a szolgálati járandóságban részesülő személy fegyveres szervvel vagy a Magyar Honvédséggel áll hivatásos szolgálati viszonyban. Ezek alól a rendelkezések alól nincs felmentési lehetőség. Választani kell: vagy az öregségi nyugdíjat vagy illetményt veszi fel valaki. Annak persze nincsen akadálya, hogy a munkáltató a nyugdíj összegével azonos mértékben megemelje az illetmény összegét. Ezután az összeg után azonban ki kell fizetni a munkáltatói és a dolgozói közterheket. Nem tiltja viszont a törvény a munkaviszonyba történő foglalkoztatás után járó munkabér, illetve a vállalkozásban történő feladatellátás utáni díjazás és az öregségi nyugdíj egyidejű felvételét.

2012. december 29-én jelent meg a Magyar közlönyben 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat, amely a következő napon hatályba is lépett. Figyelembe véve, hogy a kormányhatározat nem jogszabály, rendelkezései mindig a miniszternek szólnak. A miniszter köteles megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az irányítása, illetve felügyelete alatt lévő költségvetési szervekben a határozatban foglaltak teljesüljenek. Érintettek az állami fenntartásba vett köznevelési intézmények is, mivel 2013. január 1-jén beolvadtak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba, annak részeként működnek tovább. A központ pedig az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatal.

2013. január 31-jétől a közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állóknak meg kell szüntetni a jogviszonyát, amennyiben a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték..Ez a kör szűkebb annál, mint akikre az illetmény és a nyugdíj együttes folyósításának a tilalma vonatkozik. Nincsenek benne azok, akik olyan intézményben közalkalmazottak, amely nem tartozik a miniszter irányítása, felügyelete alá, például önkormányzati intézmények, és nincsenek benne azok sem, akik öregségi résznyugdíjat vagy korhatár előtti ellátást szereztek. E rendelkezések alól – ha azt a munkáltató különösen fontos érdeke vagy a költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja – a Kormány “felmentést” adhat.

Az érintett intézmények a jövőben nem létesíthetnek közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyt, nem köthetnek megbízási vagy vállalkozási szerződést olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. E rendelkezések alól is – ha azt a munkáltató különösen fontos érdeke vagy a költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja – a Kormány “felmentést” adhat.

A kormányhatározat zárolja a rendelkezései végrehajtása alapján megüresedett álláshelyeket. Megtiltotta, hogy azok betöltésére közalkalmazotti, kormányzati szolgálati jogviszony létesítsenek vagy a feladat ellátására megbízási vagy vállalkozási szerződést kössenek. A zárolás alól nincs felmentési lehetőség.

Ezek az intézkedések jól tükrözik a kormány hozzáállását a jogállami követelményekhez – kellő időt kell biztosítani az új rendelkezések megismeréséhez, alkalmazásukra történő felkészüléshez, kötelezettséget csak jogszabály állapíthat meg -, de bizonyítja azt is, milyen hasznos a közszolgáltatások államosítása, s nem utolsó sorban azt, hogy mennyire szívén viseli a kormány a nyugdíjasok sorsát.

2013.01.11.

7 hozzászólás »

 1. Kedves János, Boldog új esztendőt kívánok.

  László

  Kozma László
  2013.01.19. @ 20:18

 2. Tisztelt Államtitkár úr!
  Régóta ismerem Önt, szakmailag is többször kértem segítségét, most is ezt kérem. Kistérségi Társulás fenntartásába adtuk településünk óvodáját, létrejött a kistérségi óvoda, a térség összes ovijával. Lassanként minden önkormányzat dönt, hogy július 1-jétől saját maga önállóan szeretné fenntartani. A mi önkormányzatunk is így szeretne dönteni, de nem tudom, hogy a köznevelési törvény rendelkezései szerint hogyan kell “kivenni” az önkormányzatnak az óvodáját. Kiválással? Mindenkinél igaz lesz a fenntartóváltás, de hogyan kell visszavenni az óvodát? A kistérségnek az intézményfenntartása is megszűnik. Kissé tanácstalan vagyok. Megköszönném, ha segítene. Üdvözlettel: Katalin

  Katalin
  2013.04.11. @ 18:27

 3. Tisztelt Dr.Szüdi János Úr!

  Tiszteletteljes kérésem Ön irányába az, hogy nyugdíjas köztisztviselőként (öregségi már, kezdtem előrehozott nyugdíjasként)szociális szakértőként megbízási jogviszonyban foglalkoztatható vagyok-e központi költségvetési szervnél(NRSZH) néhány hónapos időtartamban megbízási jogviszonyban? Az NRSZH. bérmunkába (a bérmunkát vállaló intézmény a Megyei Önkormányzat Kórháza) adta a munkaképesség csökkentek komplex felülvizsgálatát a feltorlódott elintézetlen ügyek miatt, és így válna szükségessé a foglalkoztatásom.

  Tisztelettel megköszönöm mielőbbi szíves válaszát.

  Szabóné Pinczés Julianna

  Szabóné Pinczés Julianna
  2014.03.24. @ 13:18

 4. Tisztelt Szüdi János!

  Oktatási intézményben dolgozom, ahol egy pedagógus szeretne nyugdíjba vonulni, mivel 2016. november 08-án betölti a 63. életévét (születési idő: 1953. november 08.).

  A KLIK állásfoglalása szerint az öregségi nyugdíjjal együtt viszi a státuszát is, tehát erre a helyre nem tudunk felvenni pedagógust.
  Ez alól nincs kivétel?

  Tudomásunkra jutott továbbá, hogy a felmentési időt a nyugdíjra való jogosultság megszerzésének napjától (2016. november 08-ától) kell számolni. Így a felmentési idő első 4 hónapja – amikor dolgozik a kolléga – március 08-án telik le. Ekkor még 3 hónap hátra van a tanévből, a helyettesítés nem lehetséges, miután ez egy kisvárosi művészetoktatási intézmény, ahol nincs több ilyen szakos pedagógus.

  Kérdésem az lenne, hogy a felmentési időt nem lehet-e a jogosultsági naptól visszafelé számolni, valamint kötelező-e ezen időponttól elmennie nyugdíjba vagy eltolható-e 3 hónappal?

  Válaszát megköszönve

  Tisztelettel:

  Polyákné Kozma Anikó

  Polyákné Kozma Anikó
  2016.03.02. @ 09:12

 5. Tisztelt Szüdi János! Szeretném megkérdezni, hogy milyen lehetőség adott számomra, ha az óvodavezetői kinevezésem 2019 ig szól, ám az öregségi nyugdíjkorhatárt elérem ,és a munkaviszonyom több mint 40 év.Dolgozhatok e, lemondva a nyugdíjról, a keresetért, vagy egyáltalán nem lehet foglalkoztatni?Tisttelettel megkérem ha megoldható szíveskedjék válaszolni a jelzett email címen. Előre is köszönöm:tisztelettelPölöskey Éva óvodavezető

  Pölöskey Éva
  2016.04.21. @ 13:33

 6. Tisztelt Szüdi Úr!
  Egyéb jogviszony keretében, kötetlen munkaidőben, megbizási szerződéssel dolgozom a Kormány Hivatalnál. Elérem az örökségi nyugdijhoz szükséges korhatárt. Folytathatom-e tovább a tevékenységemet, hasonló felállásban, annál is inkább mert e területen nincs utánpótlás.Senki elől nem veszem el a munkát, főleg nem a fiatalok elől.

  Veronika
  2017.07.18. @ 17:32

 7. Tisztelt Szüdi Úr!
  Sajnálatos módon egyre nehezebb megfelelő szakos pedagógust találni az iskolákba.Kérdésem a következő:Lehet-e öregségi nyugdíjas kollégát felvenni óraadóként(heti 8 órára)? Esetleg rokkantsági nyugdíjast? Hatályban van-e még az 1700/2012-es kormányhatározat? Várom válaszát. Köszönettel: Judit

  Kereszturiné S. Judit
  2017.10.05. @ 19:20

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

designed by János Szüdi Harcolj a spam ellen! Katt ide!