Senki sem próféta a saját hazájában A 80 éves Mihály Ottó köszöntésére

A zsenik mindig rossz korban élnek. Rossz korban, mivel megelőzik saját korukat. Ezért sorsuk az értetlenség, a meg nem értés, a kudarc. Milyen sors vár arra, aki a neveléstudománnyal foglalkozik egy életen át, egy olyan országban, amelyben a hatalom mindenkor a legfontosabb feladatának tekintette, hogy megmondja az iskolának, megmondja a pedagógusnak, mit kell tanítania, ha a pályán akar maradni? Milyen sors vár arra, aki a neveléstudománnyal foglalkozik egy életen át, egy olyan országban, amelyben a pedagógus legfontosabb feladata felkészíteni a gyermekeket a hatalom tiszteletére, elfogadására, kiszolgálására? Ilyen korban hirdette meg Mihály Ottó a szabad iskola eszméjét. Ilyen korban hirdette meg a pedagógus-hallgatóknak, s rajtuk keresztül minden pedagógusnak, hogy neveljenek olyan embereket, akik értik a világ dolgait, akik saját kezükbe akarják venni sorsuk irányítását, akik tudják, hogy a hatalmat korlátok közé kell szorítani, hogy az embereket szolgálja, s ne saját érdekeit. Rossz korban született? Rossz korban él?

Az emberi szabadság élményéhez nincs szükség többre, mint megálmodni a szabadság utáni vágyat. Akarni a gondolkodás, a cselekvés szabadságát. Ehhez hinni kell önmagunkban. Ehhez rendelkezni kell a felismerés és a cselekvés képességével. Ezt a képességet kell megteremtenie az iskolának, a pedagógusoknak a rájuk bízott gyermekekben. Mihály Ottó arra tette fel az életét, hogy felkészíti a pedagógusokat erre a feladatra. Hitte, tudta, akarta, hirdette, hogy csak a szabad iskola vezethet el, a nyitott befogadó társadalomba, amely az egyéni boldogulás és a jólét alapja. Nem rajta múlott, hogy a gyermek mindenek felett álló érdeke ma kevésbé érvényesül az oktatás rendszerében, mint pályafutásának kezdetén. Nem rajta múlott, hogy ma a pedagógusok jelentős része hivatalnokokként, a modern pedagógia minden tanítását félredobva, a tanfelügyelet szorításában képtelen a gyermek személyiségére figyelni, kénytelen a tantervi utasítás követelményeit teljesíteni. Rossz korban született? Rossz korban él?

Mihály Ottó jó érzékkel ismerte fel a múlt század utolsó negyedében, hogy a modern pedagógiát be lehet, be kell csempészni a közoktatás intézményeibe. Jó érzékkel ismerte fel, hogy a tanítás szabadsága megteremtésével lehet előkészíteni a társadalmi változásokat. Ezért hosszú ideig Neki állt a zászló.

Nem kis szerepe volt abban, hogy az iskolák egyszer csak arra ébredtek, az évszázados bilincs meglazult, aki akar, egyszerűen kiléphet belőle. Kezdetben úgy hívták ezt a lehetőséget kísérlet, egyedi megoldás, később tanszabadság. Így válhatott az általa leírt elmélet gyakorlattá. Kedvező szelek fújtak a nyolcvanas évek végén az oktatásirányításban. A politika mással, önmagával volt elfoglalva. Így készülhettek és kaphattak engedélyt – segítségével és közreműködésével – olyan tantervek, olyan intézmények, amelyek a múlt helyett a jövőbe mutattak. Így alakulhattak ki gondolkodó, a gyermek érdekeit figyelembe vevő pedagógiai műhelyek, amelyekben a pedagógus jól érezte magát annál az egyszerű oknál fogva, hogy a tanuló jól érezte magát.

Elemében volt. Borostás, jól fésült, jól öltözött, füstöt eregető sármos alakja, mindenütt ott volt, ahol szólni kellett a tanuláshoz való jog kiteljesedésért, a nyitott-befogadó iskoláért, a modern, korszerű pedagógiáért. Szükség is volt a tekintélyére, a szenvedélytől el-elakadó érverésére a kilencvenes évek elején, amikor középpontba került a nagy kérdés: kié az iskola? Látni lehetett az oktatáspolitikai törésvonalat: a kötelező kerettanterv alapján szerveződjék az iskolai oktatás vagy a Nemzeti alaptanterv alapján elkészített helyi tanterv alapján? Ez a látszólag marginális kérdés, valójában két szembenálló oktatáspolitikát takar. A kötelező kerettantervhez „jár” a kötelező állami tankönyv, az állami tanfelügyelet, a kézi vezérlés. A helyi tantervre épülő pedagógia munka elismeri a pedagógus módszertani szabadságát, a szülők és a tanulók bevonásával működő intézményi minőségbiztosítás rendszerét, az egyéni tanulási útvonal lehetőségét és szükségességét.

Szakmai tekintélyét – tagja az MTA Pedagógiai Kutatócsoportjának, Humbolt-ösztöndíjas, az OPI Iskolafejlesztő Központ létrehozója, az Országos Közoktatási Intézet Iskolafejlesztési Központ igazgatója, a Miskolci Egyetem bölcsészképzésének tanszékvezetője, az Országos Köznevelési Tanács tagja – latba vetve jelentős szerepet játszott abban, hogy megszületett a „kompetenciai alapú” Nemzeti alaptanterv, amelyik fejlesztési követelményeket, s nem tartalmi elvárásokat fogalmaz meg a lehető legszélesebb mozgásteret biztosítva a helyi tanterv elkészítéséhez az iskolai közösségeknek. Iskolák tucatjai dolgoztak ki ajánlott kerettervet, amelyek miniszteri rendeletben megjelenve, minden iskola számára elérhetővé váltak. Az egyre sokszínűbb közoktatás, egyre több gyermeknek biztosított esélyt az érettségihez, a felsőoktatásba történő belépéshez.

Korábban ismeretlen és elképzelhetetlen megoldások kerültek bevezetésre a közoktatásban, igazolva az általa – “A polgári nevelés radikális alternatívái”, “Fordulat és pedagógia” című tanulmányokban, az “Iskola és pluralizmus” c. kötetében – a demokratikus oktatásról leírtak megvalósíthatóságát. A szegregáló iskolák bezárása, a tankönyvpiac működése, az intézményi minőségbiztosítás bevezetése, a buktatás tilalmának törvénybe iktatása, a tanulói szöveges értékelés megvalósítása, a diákönkormányzat, a szülői szervezet egyetértési joga, a tanuló bevonása az oktatás folyamatába – igaz csak rövid időszakra – de megvalósult az oktatásban.

Köszönet érte a most nyolcvan éves Mihály Ottónak. Nem vigaszként jár ez a köszönet, a közel tíz éve, az oktatási ellenreformáció kezdete óta a világtól elzárkózó innovátornak, hanem őszinte elismerésként. Ki tudná nála jobban, nincs nehezebb feladat, változtatni az emberi természeten, a berögződött szokásokon?

A kor, amelyben megálmodta az alternatív pedagógia jelentőségét nem értette meg mit jelent az emberi gondolat felszabadítása, szárnyalása. Egy új világot, amelyben a partnerség, egymás kölcsönös tisztelete jellemzi a pedagógiai folyamatokat, az iskola működését. Vagy éppen ellenkezőleg, megértette, ahol az iskola szabad, ott nincs helye autokratáknak. Erről van szó. A hatalom résen volt. A tanítás szabadsága, a tanuláshoz való szabad hozzáférés joga nem létezhet egy olyan rendszerben, amelyben minden egyetlen ember kegyétől függ. Így aztán felszámolta azokat, megvalósítva a hatalomtól függő, a hatalom igényeit kiszolgáló köznevelés rendszerét.

Kedves Ottó! Vigasztaljon, hogy a magyar reformpedagógiának magányos, de nem egyedüli harcosa vagy. Vigasztaljon, hogy a gondolatrendőrség mindig kudarcot vallott. Vigasztaljon, hogy sokan, nagyon sokan, egyre többen vásárolnak kockás inget.

Kedves Ottó! Tudjuk, nem vársz köszönetet senkitől. Tudjuk, vigasztalásra sem szorulsz. Születésnapodon menj le a Balaton partjára. Ott vár az aranyhal. Gondolatban fogalmazd meg a három kívánságodat. Barátaid, tanítványaid melletted lesznek, s azt kívánják, teljesüljön, amit szeretnél.

A jeles nap, 2019. május 25-e alkalmából
Szüdi János

Címkék:

2019. július 20. szombat

21 hozzászólás »

 1. Только вскройте различную категорию, и вы непременно еще
  длительное время ни в коем
  случае не сможете восстать со вашего места.
  Данный веб-сайт сможет претворить в жизнь разные любовные мечты.
  Голые женщины, крошечные девушки,
  знойные блондинки и дополнительно закрытые шатенкихорошо видят, каким способом молниеносно затеять различного
  мужчину. Абсолютно все эти нимфоманки были пробуждены как никогда в угоду того момента, затем чтобы выполнять милое парням.
  Мы всегда пытаемся всякий день освежать только на нашем
  интернет-сайте. Вы каждый раз сможете найти
  что-то новое и конечно постоянно горячее.
  Эксклюзивные бонусные фотки доступны всем без исключения совершеннолетним созерцателям.
  Приплюсуйте портал в закладки вашего
  браузера и потом в таком случае вы непременно истинно отнюдь не утеряете его и сумеете подрочить в произвольное время рабочего
  дня и аналогично вечера.

  регулярно смотрю тут

  регулярно смотрю тут
  2021. április 20. kedd @ 00:07

 2. Юные и опытные сучки совершенно
  они не знают никакой разумной границы.
  Они конечно умеют отсосать принадлежности понравившихся юношей прямо на улице.
  Эти милашки впихивают члены в наибольшей степени поглубже в рот, а потом с усладой познают вкусную
  сперму. Темноволосые и белобрысые куколки снимают нижнее белье перед фотокамерой в целях того чтобы заняться
  сексом в ароматные дырочки а так же упругие жопки.
  Этот контент заводит ничуть не меньше чем, например, видеоматериалы.

  Увериться в этом вы сможете прямо немедленно.
  Иностранное а так же передаст вам, что же
  такое современный дикий оргазм.
  И не упустите возможность словить настоящий кайф
  и вздрочнуть свой пенис.

  https://18xxxfoto.mobi
  2021. április 24. szombat @ 21:43

 3. Отзвук дополнительно на такой вопрос представляется весьма простым: само собой разумеется же, на том web-сайте, тот
  который советует это обязательно создать.
  Только все фактически попросту с одной стороны так же на порядок затруднительнее,
  чем реально кажется, с иной.
  Больше в общем следует делать выбор web-страницы совместно
  с хорошей подборкой секс видео – подобное выдаст функцию вечно
  избирать те видео, то или иное
  насаждает и дополнительно тот или другой охота смотреть.

  В таком случае что в случае, если на ресурсе всего-навсего пару десятков видео роликов, то
  вероятнее всего-навсего на долгое время всего этого ни в
  коем случае не предостаточно.

  Аналогично крайне весомо штудировать данные апдейтов – все они должны стать весьма плотными, в совершенстве
  - каждодневными. Это в целом даёт пользователю милый времяпрепровождение и далее вещает о том, что управляющие сайта вправду о нем беспокоится,
  как хлопочет и конечно об собственных юзерах.

  Как и, предпочитая, где смотреть порно online, необходимо всматриваться да и на так называемые стилевое разнообразие.
  Такое все-таки ни в коем случае
  не индивидуальная выборка, в таком
  случае что случилось например обязано быть показано все, что едва сможете себе представить –
  и поэтому, конечно же, то,
  что изобразить бесполезно.

  находили тут

  находили тут
  2021. április 26. hétfő @ 11:18

 4. Отклик в сей вопрос окзывается
  довольно не сложным: конечно
  же, на том сайте, какой рекомендует это конечно организовать.

  Всетаки все точно легко и просто с этой
  стороны так же намного проблематичнее,
  нежели показалось, с другой.

  Изначально в общем следует фильтровать интернет-страницы совместно с отличной выборкой порнороликов – это
  в целом предоставит вероятность всегда избирать те видео роликов,
  которое-нибудь заводит
  и потом которое-нибудь необходимо
  глянуть. В таком случае что если уж на портале в общей сложности немного десятков видеороликов,
  значит быстрее всего на века этого еще не довольно.

  Ещё исключительно имеет большое значение
  проверять данные апдейтов – они сегодня должны являться весьма плотными, в совершенстве – повседневными.

  Перечисленное обеспечивает юзеру желанный времяпрепровождение так
  же сообщает об этом, что редакция интернет-сайта
  воистину об нем ухаживает, как опекает так же
  о своих юзерах.
  Также, выбирая, где рассматривать порно онлайн, нужно глядеть и дополнительно дополнительно на жанровое многообразие.
  Это конечно все-таки абсолютно не личная сборка, так что именно там обязано стать доставлено все, что единственно можно для себя препроводить – да и, разумеется же, то, что продемонстрировать неосуществимо.

  этот сайт

  этот сайт
  2021. április 26. hétfő @ 15:31

 5. Отклик на этот вопрос может показаться разительно обычным:
  само собой разумеется же, на том вебсайте, который сегодня представляет все это выполнить.
  Однако все точно несложно с этой стороны так
  же значительно труднее, чем окзывается, с иной.

  Больше в общем необходимо подбирать вебсайты вместе с отменной выборкой ххх видео – все это даст опцию обычно предпочитать те видео роликов, какое-либо
  заводит да и которое не терпится смотреть.
  Так например что если на портале
  только несколько важных десятков видео, то больше всего навечно его не
  достаточно.
  Аналогично безмерно нужно проверять статистику
  апдейтов – они обязаны фигурировать довольно ускоренными, в идеале
  - каждодневными. Это в целом даёт пользователю лестный свободное время да указывает о этом, что администрация web-ресурса всерьез об нем беспокоится, подобно как хлопочет и
  еще о собственных юзерах.

  Точь в точь, выбирая, где просматривать порно в онлайне, надо просматривать и
  еще на так называемые стилевое разнообразие.

  Сегодня это все-таки совершенно не собственная коллекция, так например это например требуется быть изображено все, что только лишь допускается себе изобразить – и
  еще, само собой разумеется
  же, то, что вообразить немыслимо.

  вот на эту ссылку все жали

  вот на эту ссылку все жали
  2021. április 27. kedd @ 00:49

 6. Ответ по текущий вопрос показался необыкновенно незамысловатым:
  само собой разумеется же,
  на том веб-сайте, какой предлагает это обязательно осуществить.
  Всё же все истинно просто с этой стороны да значительно проблематичнее, чем конкретно думается, с иной.

  Прежде всего потребно избирать сайты с отменной выборкой секс роликов – все это
  предоставит опцию всегда разбирать те видеороликов, какое-либо заводит и точто появляется желание вглядеться.
  В такой мере что в случае, если на
  портале просто-напросто сколько-нибудь десятков видеороликов, в таком случае вероятнее
  всего-навсего на много времени всего этого отнюдь не предостаточно.

  Также возможно крайне очень важно исследовать данные обновлений –
  все они обязаны присутствовать довольно
  ускоренными, в идеале – каждодневными.
  Это конечно дает гарантию юзеру лестный времяпрепровождение или сообщает о том, что руководство ресурса истинно об нем заботится, как
  будто хлопочет и об собственных юзерах.

  Аналогично, предпочитая,
  где глядеть порно онлайн, нужно созерцать и еще на стилевое
  многообразие. Это теперь все-таки ни в коем
  случае не персональная подборка,
  т.к. что случилось там должен быть выставлено
  все, что единственно сможете себе лично
  препроводить – да, конечно же, то,
  что вообразить невозможно.

  вот он проект-сайт

  вот он проект-сайт
  2021. április 27. kedd @ 00:59

 7. Отзыв на этот вопрос похоже необыкновенно обычным: естественно же, на том веб-сайте, который сегодня предлагает это обязательно выполнить.
  Всетаки все впрямь просто с этой стороны
  и еще значительно проблематичнее, нежели может показаться, с иной.

  Прежде всего надо фильтровать вебсайты не
  без отменной выборкой секс видео – подобное предоставит опцию обычно разбирать те видео, каковое обзаводит и дополнительно
  каковое охота рассмотреть. В такой мере что
  когда на интернет-ресурсе только несколько важных десятков видео,
  в таком случае больше всего на долгие годы всего этого
  совершенно не хватает.
  Кроме того крайне весомо наблюдать данные обновлений – они конечно могут присутствовать довольно-таки
  частыми, в идеале – ежедневными.

  Данное дает гарантию пользователю милый времяпровождение и дополнительно говорит об том, что верхи web-сайта подлинно об нем печется, каким образом опекает и еще о всех своих пользователях.

  Кроме того, предпочитая, где просматривать порно он-лайн, нужно всматриваться и также на так называемые стилевое многообразие.
  Перечисленное все-таки отнюдь не персональная
  подборка, так как это например надобно стать доставлено все, что едва допускается себе лично представить
  - и далее, конечно же, то, что представить неосуществимо.

  была объявлена тут

  была объявлена тут
  2021. április 29. csütörtök @ 10:02

 8. Ответ дополнительно на такой
  вопрос окзывается исключительно легким:
  несомненно же, на том портале,
  который сегодня предлагает это конечно создать.
  Впрочем все всерьез просто с одной стороны да и
  намного труднее, чем думается, с другой.

  Заранее в общем желательно
  подбирать web-страницы начиная с превосходной выборкой порно видео – это
  обязательно предоставит вероятность
  обычно разбирать те видеороликов, каковое
  обзаводит да тот или иной охота просмотреть.

  Т.к. что если уж на интернет-ресурсе всего-навсего пару десятков видеороликов,
  значит вероятнее всего-лишь на долгое время его еще не
  достаточно.
  В равной мере бесконечно очень важно
  отслеживать статистику обновлений
  - они конечно могут находиться довольно-таки частыми, в совершенстве – повседневными.
  Это сегодня гарантирует
  юзеру угодный свободное время и поэтому вещает о том, что начальство
  вебсайта взаправду об нем хлопочет,
  каким способом беспокоит да и о собственных юзерах.

  Точь в точь, избирая, где глядеть порно он-лайн, необходимо обращать внимание и конечно дополнительно на стилевое разнообразие.
  Подобное все-таки абсолютно не персональная коллекция, в таком случае это в тех местах следует стать передано все, что однако сможете себе лично представить –
  да, само собой разумеется же, то,
  что представить невозможно.

  регулярно смотрю тут

  регулярно смотрю тут
  2021. április 29. csütörtök @ 10:07

 9. Отзвук для на этот вопрос похоже необыкновенно несложным: несомненно
  же, на том web-сайте, тот что дает это теперь организовать.

  Однако все истинно попросту с одной
  стороны и значительно труднее, чем
  показалось бы, с иной.
  Заблаговременно только следует
  подбирать интернет-страницы совместно с хорошей подборкой секс роликов – такое даст удобный случай неизменно выбирать те
  видео, то или другое вводит в возбуждение и также какое-нибудь
  необходимо узнать. Так например что если
  уж на сайте просто-напросто немного десятков видео роликов, то скорее всего надолго этого отнюдь
  не достаточно.
  Точно также безумно важно наблюдать данные обновлений – они конечно обязаны фигурировать очень ускоренными,
  в совершенстве – ежедневными.
  Это сегодня обеспечивает пользователю милый свободное время и поэтому заявляет о этом,
  что руководство интернет-ресурса впрямь о нем печется, подобно как
  заботится и об личных юзерах.

  Дополнительно, выбирая, где посмотреть порно он-лайн, требуется всматриваться
  и на жанровое различие.
  Это все-таки ни в коем случае не персональная подборка, в
  таком случае что случилось в тех местах требуется быть выставлено все,
  что однако возможно для себя изобразить – и
  еще, ясное дело же, то, что показать нельзя.

  нашел вот здесь

  нашел вот здесь
  2021. április 30. péntek @ 18:11

 10. Отзвук по сей вопрос представляется довольно не сложным:
  несомненно же, на том портале, что призывает это теперь осуществить.

  Только все действительно легко и просто с этой
  стороны и на порядок проблематичнее, чем реально показалось, с иной.

  Заблаговременно всего-навсего нужно выбирать вэб-страницы
  с оптимальной выборкой секс роликов – все это предоставит возможность
  вечно выбирать те видеороликов,
  то или другое насаждает и еще какое хотелось бы глянуть.

  Так что если на вэб-ресурсе только немного десятков
  видео, значит вероятнее всего-навсего надолго его не хватает.

  Ещё исключительно значимо смотреть статистику обновлений – все
  они могут быть достаточно учащенными,
  в идеале – повседневными. Это обязательно
  даёт юзеру лестный времяпровождение да указывает о том,
  что руководство интернет-сайта
  воистину об нем печется, как заботится так же
  о личных юзерах.
  Точь в точь, предпочитая, где
  рассматривать порно в онлайне, нужно посмотреть и дополнительно на жанровое различие.
  Это сегодня все-таки не собственная сборка, т.к.
  что случилось в тех местах подобает быть доставлено все,
  что только сегодня можно для себя
  изобразить – и, разумеется же,
  то, что доставить бесполезно.

  вот на эту ссылку все жали

  вот на эту ссылку все жали
  2021. április 30. péntek @ 19:09

 11. Предписание дополнительно на таковой вопрос
  может показаться крайне простым:
  разумеется же, на том сайте,
  который советует это конечно выполнить.
  Всё же все подлинно незамысловато с этой
  стороны да ощутимо проблематичнее,
  чем реально представляется, с другой.

  Заранее всего-навсего надо делать выбор сайты вместе с хорошей выборкой секс видео – это конечно выдаст шанс завсегда избирать те видеороликов,
  каковое заводит и также то которое позывает глянуть.
  Так например что когда на ресурсе в общей
  сложности множество десятков видео роликов, тогда больше всего на долгий срок всего его абсолютно не хватает.

  Особенно крайне имеет значение проверять данные апдейтов – они
  сегодня могут находиться довольно ускоренными, в совершенстве – каждодневными.
  Это сегодня гарантирует юзеру желанный свободное время и дополнительно указывает о этом,
  что администрация вебсайта истинно о
  нем печется, совсем как
  заботится и о собственных
  пользователях.
  Ещё, выбирая, где смотреть порно online, требуется просматривать и еще на жанровое многообразие.
  Все это все-таки никак не персональная коллекция,
  т.к. что случилось в тех местах подобает стать
  познакомлено все, что в основном возможно
  себе представить – и далее, естественно же, то,
  что изобразить немыслимо.
  здеся топ контент

  здеся топ контент
  2021. április 30. péntek @ 23:23

 12. Отзвук для на этот вопрос наверное весьма не сложным: конечно же, на том портале,
  тот что дает это в целом
  произвести. Однако все действительно несложно
  с одной стороны так же в разы сложнее, чем показывается, с другой.

  Загодя только требуется делать выбор веб-сайты
  вместе с превосходной выборкой
  порно – такое даст функцию непрерывно разбирать те
  видео, каковое вводит в возбуждение и
  дополнительно какое-либо не терпится смотреть.

  Так например что в случае, если на ресурсе
  всего-навсего несколько десятков
  видео роликов, то вероятнее всего-лишь на
  много времени его далеко не хватит.

  В равной мере безмерно важно прослеживать статистику апдейтов
  - они сегодня должны быть очень нередкими, в совершенстве – повседневными.
  Подобное даёт пользователю лестный
  досуг и конечно рассказывает об этом, что
  верхи ресурса точно о нем заботится, совсем как
  опекает и о личных юзерах.
  Также, подбирая, где рассматривать порно он-лайн, нужно просматривать и на стилевое
  разнообразие. Сегодня это все-таки вовсе не собственная
  выборка, так это в тех местах должно стать размещено все, что однако допускается себе лично
  представить – и также, разумеется же, то,
  что изобразить нельзя.

  в данном разделе

  в данном разделе
  2021. május 3. hétfő @ 02:37

 13. Отчет под таковой вопрос окзывается очень
  не сложным: само собой разумеется же,
  на том портале, который сегодня предоставляет такое создать.
  Однако все точно попросту с этой стороны и значительно
  проблематичнее, чем показалось, с
  другой.
  Заранее только желательно избирать интернет-ресурсы вместе
  с хорошей выборкой ххх видео – такое
  доставит удобный случай непрерывно разбирать те видео, каковое насаждает да и тот или иной охота окинуть
  взглядом. В такой мере что когда на
  ресурсе в общей сложности пару десятков видео
  роликов, тогда больше всего-навсего навсегда всего этого не
  достаточно.
  Ещё очень важно наблюдать данные апдейтов – все они должны
  являться относительно учащенными, в
  совершенстве – повседневными.
  Это сегодня дает гарантию пользователю любезный свободное
  время и также сообщает об том, что редакция интернет-ресурса вправду об нем печется, как заботится да и о имеющихся пользователях.

  Также возможно, предпочитая, где
  смотреть порно в онлайне, следует всматриваться и дополнительно на стилевое различие.
  Подобное все-таки не личная коллекция,
  так например это например необходимо быть доставлено все,
  что только возможно себе препроводить
  - и поэтому, разумеется же, то,
  что доставить нельзя.
  в данном разделе

  в данном разделе
  2021. május 3. hétfő @ 03:32

 14. Ответ на таковой вопрос окзывается весьма несложным: естественно
  же, на том вебсайте, тот что зовет перечисленное
  осуществить. Тем не менее все подлинно
  попросту с этой стороны и также неизмеримо труднее,
  нежели кажется, с другой.
  Загодя в итоге надо фильтровать сайты совместно
  с замечательной выборкой секс
  видео – подобное принесет способность неизменно отбирать
  те видеороликов, какое-нибудь вводит в возбуждение и еще которое появляется желание узнать.
  Так например что когда на портале в общем немного десятков видеороликов, в таком случае скорее всего на долгое время
  всего его вовсе не достаточно.

  Также безумно имеет значение изучать статистику обновлений – они могут находиться достаточно плотными,
  в идеале – повседневными. Такое обеспечивает юзеру любезный времяпрепровождение и конечно сообщает об
  таком, что начальство сайта
  воистину о нем печется, как заботится да и о личных юзерах.

  Точно также, выбирая, где рассматривать порно он-лайн, требуется просматривать и еще на так
  называемые стилевое многообразие.
  Это сегодня все-таки далеко не индивидуальная
  выборка, т.к. что случилось например призвано стать представлено все, что единственно можно для себя препроводить –
  да, естественно же, то, что доставить нельзя.

  если ищешь то кликай

  если ищешь то кликай
  2021. május 3. hétfő @ 04:41

 15. Отголосок для текущий вопрос кажется
  безмерно несложным: само собой
  разумеется же, на том портале, какой призывает это теперь осуществить.
  Всетаки все всерьез незамысловато с этой стороны да ощутимо труднее, чем конкретно представляется, с иной.

  Заранее всего требуется избирать web-ресурсы с неплохой подборкой ххх видео – это конечно выдаст шанс вечно
  подбирать те видеороликов, то или другое обзаводит и потом какое-нибудь
  хочется смотреть. В таком случае что в случае, если
  на сайте в общем порядочно десятков видео, в таком
  случае быстрей всего навсегда этого совершенно не предостаточно.

  Также возможно безмерно имеет важное значение отслеживать
  данные апдейтов – они конечно обязаны фигурировать относительно нередкими, в идеале – каждодневными.
  Это обязательно дает гарантию пользователю милый
  досуг или рассказывает об том, что редакция веб-сайта воистину об нем печется, совсем как заботится и еще о собственных пользователях.

  Точь в точь, подбирая, где рассматривать
  порно online, нужно всматриваться да и дополнительно
  на жанровое разнообразие.
  Все это все-таки ни в коем случае
  не собственная коллекция, так это там
  необходимо стать передано все,
  что однако допускается для себя представить – и далее, конечно же, то, что вообразить бесполезно.

  эта рубрика просто находка

  эта рубрика просто находка
  2021. május 4. kedd @ 21:53

 16. Отзыв в таковой вопрос кажется необыкновенно лёгким:
  очевидно же, на том веб-сайте, какой дает перечисленное произвести.
  Только все подлинно легко с одной стороны
  и на порядок труднее, нежели
  представляется, с другой.
  Больше в общем необходимо предпочитать сайты вместе с превосходной подборкой порно – подобное
  доставит удобный случай вечно отбирать
  те видео роликов, которое вводит в возбуждение да и
  которое тянет посмотреть. Так например что когда на
  вэб-ресурсе всего несколько десятков видеороликов, тогда быстрей всего-навсего на долгие годы всего его не хватит.

  Дополнительно безмерно нужно отслеживать статистику апдейтов –
  все они должны стать весьма частыми, в
  идеале – ежедневными. Это такие дает гарантию
  юзеру милый времяпрепровождение
  и заявляет об том, что управляющие сайтов всерьез об нем хлопочет, каким образом заботится и также об всех своих
  юзерах.
  Точь в точь, выбирая, где просматривать порно онлайн, потребно смотреть и также на жанровое различие.
  Это в целом все-таки абсолютно
  не индивидуальная коллекция,
  в такой мере что именно там следует стать представлено все, что в основном допускается для
  себя изобразить – и поэтому, само собой
  разумеется же, то, что вообразить невозможно.

  а вот и то что искали многие

  а вот и то что искали многие
  2021. május 4. kedd @ 22:21

 17. Отголосок под на этот вопрос окзывается исключительно
  элементарным: само собой разумеется же, на том портале, тот который
  зовет это обязательно создать.
  Как правило все фактически по настоящему с
  этой стороны так же гораздо проблематичнее,
  нежели может показаться,
  с другой.
  Изначально всего надо делать выбор web-ресурсы не без неплохой подборкой порно видео – подобное дает опцию обычно выбирать те видео
  роликов, точто заводит и какое-нибудь позывает поглядеть.
  Т.к. что если на ресурсе в общей сложности
  немного десятков видео роликов, тогда вероятнее всего-навсего на много времени его далеко
  не хватает.
  Дополнительно безумно важно расследовать статистику обновлений – они сегодня могут быть довольно-таки ускоренными, в совершенстве – каждодневными.
  Подобное даёт пользователю приятный времяпрепровождение и заявляет о том,
  что руководство web-сайта воистину о нем ухаживает, каким способом хлопочет и конечно об имеющихся юзерах.

  Точно также, подбирая, где рассматривать порно online, необходимо обращать внимание и также на жанровое разнообразие.
  Такое все-таки вовсе не приватная
  сборка, т.к. что там подобает стать размещено все, что только лишь допускается себе изобразить –
  однако, естественно же, то, что доставить невозможно.

  а вот и то что искали многие

  а вот и то что искали многие
  2021. május 5. szerda @ 01:05

 18. Ответ под такой вопрос может показаться очень лёгким: очевидно же, на том портале,
  тот что призывает это обязательно сделать.

  Всё же все поистине несложно с этой
  стороны так же ощутимо затруднительнее,
  чем показалось бы, с иной.

  Изначально в общем требуется подбирать интернет-страницы с замечательной выборкой ххх видео – это конечно принесет функцию извечно предпочитать те видео, какое-либо заводит да
  какое-либо есть желание просмотреть.
  Так что когда на портале в общем сколько-нибудь десятков видео, значит быстрее всего-навсего надолго всего этого еще не хватит.

  Ещё весьма важно расследовать статистику апдейтов
  - они сегодня могут фигурировать достаточно учащенными, в идеале – повседневными.
  Перечисленное обеспечивает юзеру любезный свободное время
  и еще заявляет об таком, что верхи web-ресурса точно об
  нем заботится, каким образом
  опекает и конечно об личных юзерах.

  Тоже, избирая, где рассматривать порно он-лайн,
  нужно глядеть и также дополнительно на жанровое многообразие.
  Это конечно все-таки отнюдь не индивидуальная коллекция, так что в тех местах обязано
  стать показано все, что только лишь возможно себе препроводить – да и,
  ясное дело же, то, что вообразить неосуществимо.

  вот же то что искали все

  вот же то что искали все
  2021. május 5. szerda @ 04:28

 19. Отзвук под сей вопрос окзывается исключительно обычным:
  разумеется же, на том портале, который сегодня зовет перечисленное сделать.
  В случае все действительно просто с одной стороны
  и намного затруднительнее, чем реально думается, с иной.

  Загодя только желательно подбирать онлайн-ресурсы совместно
  с оптимальной подборкой порнороликов – это обязательно дает
  функцию обычно разбирать те видео роликов, каковое заводит да точто позывает узнать.
  Так что если уж на интернет-ресурсе только несколько
  десятков видео, то больше всего-навсего навечно его
  отнюдь не хватит.
  Точно также сильно значимо
  прослеживать данные обновлений – они сегодня должны фигурировать весьма плотными,
  в совершенстве – повседневными.
  Все это даёт пользователю сладкий времяпровождение так же говорит
  о этом, что начальство интернет-проекта
  вправду об нем беспокоится, подобно как беспокоится и еще об
  личных юзерах.
  Равным образом, избирая, где просматривать порно он-лайн, следует обращать внимание да и на
  так называемые жанровое разнообразие.
  Это конечно все-таки не частная сборка, в таком случае что случилось например необходимо быть познакомлено все,
  что однако сможете себе лично представить – да и, конечно же, то,
  что изобразить неосуществимо.

  для продолжения нажмите

  для продолжения нажмите
  2021. május 6. csütörtök @ 22:03

 20. Где сегодня можно посмотреть порно бесплатно?
  Многие задаются данным вопросом,
  не проверив данный сайт: эта рубрика была найдена тут
  Ведь только здесь предоставляют к просмотру лучшее порно Рунета, совершенно
  без оплат и подписок. Присоединяйся и смотри топ порно бесплатно уже сегодня!

  эта рубрика была найдена тут
  2021. június 7. hétfő @ 22:17

 21. Где сегодня можно посмотреть
  порно бесплатно? Многие задаются данным вопросом, не
  проверив данный сайт: эта рубрика была найдена тут
  Ведь только здесь предоставляют к просмотру лучшее порно Рунета,
  совершенно без оплат и подписок.
  Присоединяйся и смотри топ порно бесплатно уже сегодня!

  эта рубрика была найдена тут
  2021. június 9. szerda @ 10:11

RSS hírcsatorna a bejegyzéshez kapcsolódó hozzászólásokról. TrackBack URL

Hozzászólás most!

designed by János Szüdi Harcolj a spam ellen! Katt ide!