Az állam nem enged

A Klebersberg Intézményfenntartó Központ megszüntetésének kormányzati bejelentése a legjobb példa arra, milyen fejetlenség uralkodik ezen a területen. Ennek megértéséhez nem árt emlékezni: ezidáig átalakításról és nem megszüntetésről volt szó, melynek előkészítésén hosszabb ideje dolgozik a kormányzat.

(more…)

Címkék:

2016. március 30. szerda

A polgári elégedetlenség

Bár a józan ész azt diktálná, hogy a kormány rinocéroszokat alkalmazzon, mégis sárkányok foglalkoztatása mellett döntött. Míg az Istenek a fejükre estek című – mindig újranézhető – filmből közismert, hogy a rinocérosz ösztönösen széttapossa a tűzet, addig a kormánysárkány, ahol parazsat lát, oda lángot okád, mind a hét fejével.
(more…)

2016. március 29. kedd

Válságban vagyunk

Mielőtt a regnáló köztársasági elnök elégedetten hátradőlne foteljében – lám, ő képes volt szembeszállni az Országgyűlés, a kormány akaratával, és elküldeni az Alkotmánybírósághoz két olyan törvényt, amely a közpénzek elköltésének nyilvánosságát korlátozná – ki kell jelenteni, nagyon is kilóg a lóláb. Aki egy kicsit is elgondolkozik, azonnal látja, olyan törvényekről van szó, amelyeket nagy valószínűség szerint azért nyújtott be a hatalom, hogy lehetőséget biztosítson erre a köztársasági elnöki lépésre, és arra, hogy az Alkotmánybíróság jó hosszú, nehezen értelmezhető, a törvényalkotókat több oldalon elmarasztaló határozatokat hozhasson. Kellenek a bizonyítékok annak alátámasztására, hogy Magyarország jogállam, demokrácia, működik a fékek és ellensúlyok rendszere.
(more…)

2016. március 16. szerda

Civil a pályán

Kádár álma valósul meg az apolitikus nemzet létrejöttéről? Van rá esély! Jól jellemzi a mai közéletet, aki bírál, sietve teszi hozzá: ő civil, szakmai alapon kritizál. Nem politizál, csak szakmázik! Nem a kormányt akarja bántani. Csak jobbítani szeretne. Nem a kormányt? Akkor kit? A bajok gyökere ugyanis legtöbbször abból ered, hogy az éppen regnáló kormány valamit rosszul tesz vagy éppenséggel nem cselekszik, bár szükség lenne rá. Napjainkban egyre többen döbbenek rá: a Jó Államnak elkeresztelt kormányzati építmény sosem fog felépülni. Sosem, hiszen nem több ez a – több törvénybe is belefoglalt – célkitűzés egy kormányzati blöffnél. Nem több egy olyan légvárnál, amely azt hivatott eltakarni, hogy olyan ország épül, amelyben keveseknek, nagyon keveseknek jó.

(more…)

Lehet választani?

Miután hivatalosan bejelentette a kormányzat magas rangú képviselője, nem lesznek előrehozott választások, jók az esélyek arra, hogy idő előtt az urnák elé hívják a “nagyérdeműt”. Erre minden oka megvan a színpadi stábnak, hiszen nagyon jól állnak, nagyon jól teljesítenek.

(more…)

2016. március 9. szerda

Kár volt a szóért!

1867. május 22-én Kossuth Lajos Deák Ferencnek írt levelében felvázolta Magyarország sorsát, arra az esetre, ha létrejön a kiegyezés a Habsburgokkal, létrejön az Osztrák-Magyar Monarchia. “.. én e tényben a nemzet halálát látom; s mert ezt látom, kötelességemnek tartom megtörni hallgatásomat; nem avégett, hogy vitatkozzam, hanem hogy Isten, a Haza s az utókor nevében esdekelve felszólítsalak… Ne vidd azon pontra a nemzetet, melyről többé a jövőnek nem lehet mestere! ” Maga a szerző is tisztában volt azzal, hogy a napi politikai érdekek általában elsöprik a távlatos gondolkozást, hiszen így fejezte be a levelet: “Tudom, hogy a Cassandrák szerepe hálátlan szerep. De Te fontold meg, hogy Cassandrának igaza volt! ”

(more…)

2016. március 4. péntek

designed by János Szüdi Harcolj a spam ellen! Katt ide!