Választás és autonómia

A FIDESZ alaptörvénybe foglalta, hogy a centrális erőtérben nincs helye autonóm közösségeknek. Nem véletlenül épült be az oktrojált alaptörvénybe, hogy a tanítás szabadsága csak törvény keretei között – mára közismertté vált, sehogy sem – érvényesülhet, mint ahogy nem véletlen az sem, hogy az alaptörvény nem ismeri el a településen élő közösségeknek azt a jogát, hogy saját ügyeikben döntést hozzanak. Nem véletlen ebből adódóan, hogy ebben az országban minden jogi és magánszemély létesíthet iskolát, kivéve a települési önkormányzatot.
(more…)

2013. május 27. hétfő

Kegyelemkenyéren

2013. április 18-án a Magyar Országgyűlés felhatalmazta a fővárosi és megyei kormányhivatal keretei között működő járási munkaügyi kirendeltséget arra, hogy úgynevezett hivatalból lefolytatott közigazgatási eljárás keretében kizárja a közfoglalkoztatásból azt az álláskeresőt, akivel szemben tanköteles gyermekének mulasztása miatt szabálysértési eljárás van folyamatban. A szeptember 1-jén hatályba lépő rendelkezések jól példázzák ennek a hatalomnak a hozzáállását a szegényekhez: „akinek nincs semmije, az annyit is ér…”. [2013. évi XLI. tv. 7. §]
(more…)

2013. május 22. szerda

A KÖZNEVELÉS ÁLLAMOSÍTÁSA

Bevezető

2012.-ben lezajlott az a folyamat, amelynek végeredményeképpen az állam szinte teljes egészében megkaparintotta azt az ellátó rendszert, amely meghatározó az ország fejlődése, az itt élők boldogulása szempontjából. Ez a rendszer az oktatás, korábban a közoktatás, napjainkban a köznevelés rendszere.
(more…)

2013. május 4. szombat

designed by János Szüdi Harcolj a spam ellen! Katt ide!