A felsőoktatás megszállása

A tudás monopóliuma

A fülkeforradalmárok jól tudják, jól érzik, hogy hatalmuk megszilárdításának egyik központi kérdése a tudás kisajátítása. Összetett feladatról van szó, amely igényli a tömegek kiszorítását a gondolkodás készségének kialakítását, megszilárdítását biztosító középiskolai oktatásból, az érettségi megszerzésének lehetőségéből, ennek egyenes következményeképpen a felsőoktatásból. Másrészt igényli az oktatás szervezésének és tartalmi követelményei meghatározásának visszaállamosítását. Az oktatás ily módon történő átalakítása a legfontosabb feltétele egy olyan „keresztény, úri középosztály” létrehozásának, amelynek tagjaitól elvárható a hűség, a rajongás a vezér és az eszme iránt, a megvetés, a gőg mindazokkal szemben, akik nem tartoznak e kasztba. Az oktatási rendszer átalakítása része egy másik fontos politikai feladatnak is: felszámolni minden olyan közösséget, amely képes, képes lehet másként gondolkodni, mint ahogy azt a hatalom elvárja, szeretné. Áldozatul estek ez utóbbi törekvésnek a közalapítványok, a kisegyházak. Most az önkormányzattal rendelkező szervezetek kerülnek sorra, köztük a felsőoktatási intézmények. A napvilágot látott elképzelések szerint a felsőoktatási intézményeket a Kormány alá rendelnék, lényegesen szűkítve döntési jogosítványaikat A felsőoktatási intézményrendszer átalakításánál fontos tényező lehet azonban, hogy a főiskolák és az egyetemek nem csak oktatási feladatokat látnak el, hanem kutatási feladatokat is. Tevékenységükre ezért alkalmazni kell mindazokat az alkotmányos rendelkezéseket, amelyek a tanszabadságról, a tanítás szabadságáról és a tudományos élet szabadságáról rendelkeznek.

(more…)

2011. augusztus 12. péntek

„Furcsa” történet

Az országgyűlés (nem véletlenül így írva) ismét bebizonyította, hogy ebben az országban megszűnt a jogállam, megszűnt a demokrácia. Ellenkező esetben nem fordulhatna elő, hogy sarkalatos törvényt egyéni képviselői indítvány alapján tárgyalnak meg és fogadnak el. Nem fordulhatna elő az sem, hogy a benyújtott törvényjavaslatot a megtárgyalásának befejezése után, a zárószavazás előtt, egy módosító javaslattal gyökeresen megváltoztatnak.

(more…)

2011. augusztus 9. kedd

Háború és béke

A kormány harcban áll. A háború fő célja a hatalom minél hosszabb időkre szóló megszerzése. Ezért ellenség mindenki, aki erre bármilyen módon, és bármilyen okból veszélyt jelent, vagy veszély jelenthet. A hadüzenetet alaptörvény formájában jelent meg.

(more…)

2011. augusztus 6. szombat

designed by János Szüdi Harcolj a spam ellen! Katt ide!