A gyermek mindenek felett álló érdeke

A rövid tájékoztató

A közoktatás szervezésében, irányításában, működésében, feladatainak végrehajtásában közreműködők döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe.

A közoktatásról szóló törvény rendelkezései szerint a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy a törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítják részére, olyan módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet.

A közoktatásban “a gyermek mindenek felett álló érdeke” különösen, hogy minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerűsítéséhez.

A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező figyelembe vételével a többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével a rendelkezésre álló lehetőségek közül számára legkedvezőbbet választva döntsenek. (more…)

2008. november 1. szombat

A pedagógus-szülő-tanuló kapcsolata

A tanuló helyzete

A tanuló helyzete igen sajátos a közoktatásban. Az iskolát a szülő választja ki, s e döntésével rábízza gyermekét a kiválasztott iskolára. Az iskola működése a szülői választásoktól függ, mivel az iskolai finanszírozás vetítési alapja a tanulói létszám. Az iskola és a tanuló nincs alá-fölérendeltségi viszonyban, sőt jogilag a szülő a megrendelő. Normális viszonyok között, miután több szektorú iskolarendszer létezik, és iskolát tartanak fenn az önkormányzatok, az alapítványok, az egyházak, arra lehetne gondolni, hogy a versenyhelyzet mindent megold, minden iskola arra törekszik, hogy maximálisan kiszolgálja a szülőket, hogy odacsábítsa és megtartsa a beíratkozott tanulókat. (more…)

designed by János Szüdi Harcolj a spam ellen! Katt ide!